Migráció

Külföldiekkel vagy idegenekkel…

Tóth Pál Péter

Az emberek közötti viszonyokat – különböző formában és módon – többek között a másik emberrel szembeni bizalmatlanság, tartózkodás, és idegenségérzet is meghatároz-za. A másik embertől s minden ismeretlentől való félelem – tartozzon az, az élő vagy az élettelen természethez – természeti és biológiai meghatározottságunk része. Ezen ősi állapot „csökevényének” tekinthetjük azt az érzést, meghatározottságot, hogy – némi túlzással – valamilyen formában mindenki más „idegen” számunkra. Természetesen ennek az „idegenségnek” a tartalma, intenzitása, meghatározottsága különböző és szá-mos összefüggésben korlátozott, mert a szülők, a testvérek, a rokonok, a gyermekek, a barátok, az ismerősök, a munkatársak és a közvetlen környezetünkben élők másként idegenek, mint a számunkra ismeretlenek. S ebben az összefüggésben igazán nincs je-lentősége annak, hogy az ismeretlenek például magyarok-e vagy sem, azaz hozzánk „tartoznak” e vagy nem. Ennek ellenére nem feledkezhetünk meg arról, hogy az egyén másokkal kapcsolatos magatartását alapvetően nemcsak a bizalmatlanság, tartózkodás, idegenségérzet, hanem ennek ellenkezője is együtt, egyszerre jellemzi, határozza meg.


tanulmány letöltése pdf formátumban

Központi Statisztikai Hivatal - Népességtudományi Kutatóintézet


Kapcsolódó anyagok

Gödri Irén: Nők és férfiak a migrációs folyamat különböző szakaszaiban
Őri Péter: Magyarországon élő külföldiek

Országismertetők

Magyarország

<<< Vissza a tanulmányokhoz
Újdonság
Kosár
A kosár 0 terméket tartalmaz.
Kiemelt ajánlataink
Szabó Gábor
A globális igazságosság perspektívái és határai
214 oldal
Ára: 2690 Ft

Tartozunk-e bármilyen mértékű felelősséggel egymásért a családunkon, szeretteinken, barátainkon, honfitársainkon túl? Globális szinten mindazokért, akik a bolygónkon laknak, vagy lakni fognak? Az 1970-es évektől kezdve fokozatosan vált a politikai, etikai gondolkodás megkerülhetetlen problémájává a globális igazságosság kérdése. Napjainkban szinte minden, a nemzetk...

Turóczi Ildikó
Varázslatok, járványok, missziók
149 oldal
Ára: 2300 Ft

Az Afrikát célzó segítés/segítség etikai, erkölcsi dimenziói az Afrika-kutatás, ezen belül pedig az orvosi antropológia és szociológiai, a tényfeltáró újságírás érdekes és figyelmet érdemlő fejezeteit is jelentik. Jelen kötet a terepmu...

Szabó Gábor
Modern politikai eszmék, ideológiák
66 oldal
Ára: 1000 Ft

A közszférában hivatásukat majdan gyakorlók óhatatlanul találkoznak az államhatalom céljaival, a politikai, társadalmi és gazdasági konfliktusokra adott válaszaival. Minden ilyen célkitűzés és szándék akarva-akaratlanul a politikai eszmék világába visz bennünket. Éppen ezért látszik fontosnak, hogy a hallgatók a napjainkban gyakran tapasztalható eszmei kavalkádban k...